Probis Consult

Timing BelRAI staat vast

24 oktober 2019

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse Regering definitief de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019 goed.

BelRAI voorwaarde erkenning woonzorgvoorziening

De uitvoeringbesluiten bevatten onder meer de timing waarbinnen BelRAI binnen de diensten voor gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en woonzorgcentra verplicht geïmplementeerd moeten worden. BelRAI wordt één van de voorwaarden om erkend te worden of blijven als woonzorgvoorziening.

BelRAI

Timing BelRAI verschilt per type zorgvoorziening

De diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen moeten uiterlijk op 1 januari 2022 voor al hun cliënten een BelRAI screener én sociale module opnemen in het individueel zorgplan.

De woonzorgcentra moeten voor al hun bewoners uiterlijk op 31 december 2022 een volledig ingevulde BelRAI LTCF in het individuele woonzorgleefplan opgenomen hebben.

Voor alle nieuwe bewoners moeten zij voor opname nagaan of een actuele BelRAI-inschaling beschikbaar is. Zo niet, kunnen zij een BelRAI screener invullen voor opname in het woonzorgcentrum.

De centra voor kortverblijf voor ouderen (type 1) moeten voor alle cliënten voor opname in het centrum nagaan of een actuele BelRAI-inschaling beschikbaar is. Zo niet, kunnen zij een BelRAI screener invullen.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

BelRAI implementeren in uw organisatie brengt een heus veranderingstraject met zich mee dat u best projectmatig aanpakt. Onze ervaring – en die van zorgorganisaties die al met BelRAI werken – leert dat een kwaliteitsvolle implementatie één tot anderhalf jaar in beslag neemt.

Begin tijdig!

Wij adviseren de diensten voor gezinszorg en diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds om zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 januari 2020 te starten met implementatie van BelRAI. De woonzorgcentra en centra voor kortverblijf adviseren wij om uiterlijk medio 2021 te starten met implementatie.

Hoe Probis Consult u ondersteunt?

Ons team van BelRAI-experten kan de implementatie van BelRAI in uw organisatie van A tot Z begeleiden. Wij stellen graag samen met u een implementatietraject op maat van uw organisatie op.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een offerte op maat contact op met Caroline Van der Perre op het nummer 0476 08 33 00 of via mail carolinevanderperre@probis.be. Ze helpt u graag verder.

Verdere details over het besluit vindt u op de website van de Vlaamse Regering.