Probis Consult

Succesvolle integratie ouderenzorg

3 maart 2020

ING publiceerde in samenwerking met Probis Group de studie ‘Hoe maken we integratie van ouderenzorg succesvol?’. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat u in de studie kunt lezen.

Zorgintegratie leidt tot kwalitatieve en vraaggestuurde zorg. Dankzij zorgintegratie is een betere samenhang tussen de verschillende settings en sectoren mogelijk.

Wanneer starten met geïntegreerde ouderenzorg?

De studie geeft aan welke factoren de integratie bevorderen, en welke eerder belemmerend werken. Ze gaat ook na aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om met geïntegreerde ouderenzorg te kunnen starten.

Sleutelaspecten geïntegreerde ouderenzorg

Ook de sleutelaspecten van zorgintegratie komen aan bod. En er worden praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland gegeven die de zorgintegratie vergemakkelijken zoals financiering, samenwerkingsplatformen en BelRAI.

Antwoord van 250 woonzorgcentra

Er werden ruim 250 woonzorgcentra bevraagd in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Voor de respondenten zijn onder meer volgende thema’s belangrijk voor de zorgintegratie:

  • transmurale zorgcontinuïteit
  • client empowerment
  • geïntegreerd clientdossier

Integratie ouderenzorg vraagt aangepast profiel van zorgvrager en zorgverlener

Zorgintegratie moet leiden tot een betere aansluiting op de zorgvraag maar ook op beter welzijn. Maar, zo blijkt uit de rondetafelgesprekken met experts, het veranderende profiel van de zorgvrager (meer psychiatrische stoornissen, fysieke en mentale beperkingen) vraagt ook een aangepast competentieprofiel van de zorgverleners.

Volledige studie integratie ouderenzorg

Klik hier om de volledige studie te lezen.