Probis Consult

PartnerPlan Pro HR

Accuraat opvolgingsinstrument voor een duurzaam HR-beleid

Werkbaar werk - mensgericht werken

Loopbaanonderbreking, flexibele werkuren, verschillende types contracten, krappe budgetten en schaarste op de arbeidsmarkt. Dit alles is van toepassing op de zorg.

U streeft naar een werkbare werksituatie voor uw medewerkers, en naar kwaliteitsvolle zorg voor uw bewoners. Maar de omstandigheden evolueren voortdurend en het is niet eenvoudig om een duurzaam HR-beleid uit te werken.

PartnerPlan Pro HR

Evenwicht werkvolume - werkdruk

Een duurzaam HR-beleid gaat uit van de optimale verhouding tussen werkvolume en werkdruk.

Dat betekent dat het gepaste aantal medewerkers, in de juiste functies, aan het werk is om alle bewoners de optimale zorg te verstrekken die zij op dat moment nodig hebben.

PartnerPlan Pro HR objectiveert en ondersteunt

Het komt er dus op aan dat u het werkvolume en de werkdruk strikt opvolgt en onder controle houdt. En dat kan. 

PartnerPlan Pro HR objectiveert het werkvolume en de personeelsinzet (beschikbaarheid). Het helpt u bij de operationele organisatie van het werk, rekening houdend met de steeds veranderende situatie. 

PartnerPlan Pro HR ondersteunt u bij het maken van beleidskeuzes en het nemen van beslissingen, en om uw bewoners (residenten), hun familie én uw medewerkers tevreden te houden

Objectieve parameters

PartnerPlan Pro HR is een webapplicatie waarbij de nadruk ligt op het grafisch en overzichtelijk weergeven van het dashboard op verschillende niveaus: organisatie, dienst en afdeling; maar ook per moment van de dag: ochtend, middag, avond, nacht. PartnerPlan Pro FIN baseert zich op objectieve parameters:

  • Bewonerspopulatie: de Katz-score (BelRAI), subscores, verpleegkundige scores, dementie, factoren specifiek voor uw voorziening.
  • Personeelsinzet: gerealiseerde planning.
  • Personeelskader: contracten, aantal FTE, kwalificaties, bruto/netto beschikbaarheid (afwezigheden, personeelsbezetting).

In PartnerPlan Pro HR kunt u verschillende bevoegdheden toekennen. Hierdoor kunnen diverse medewerkers het instrument optimaal inzetten: directie, leidinggevenden en planners.

PartnerPlan Pro HR geeft antwoord op uw vragen

Dankzij PartnerPlan Pro HR krijgt u antwoord op uw vragen zoals:

  • Wat is het werkvolume in het woonzorgcentrum, en wat betekent dat voor elke afdeling afzonderlijk?
  • Hoe evolueert het werkvolume?
  • Wat is de ideale bezetting van mijn medewerkers, per (piek)moment en per afdeling?
  • Welke factoren zorgen voor een hogere werkdruk op een bepaalde afdeling? Is de werkdruk effectief hoger, of voelt ze hoger aan? Hoe komt dit?
  • Hoe positioneren de verschillende afdelingen zich ten opzichte van elkaar op het gebied van werkvolumebepalende factoren?

PartnerPlan Pro HR begeleiding en rapportage

In de beginfase begeleidt de Probis-adviseur u zeer nauw zodat u daarna zelf aan de slag kunt met PartnerPlan Pro HR.

Tijdens periodieke contactmomenten bezorgt uw adviseur u overzichtelijke en cijfermatig onderbouwde rapporten en analyses, bespreekt hij of zij met u de evoluties en krijgt u gericht advies op basis van zorglast en personeelsinzet.

Meer weten?

Wilt u weten wat PartnerPlan voor u kan betekenen? Neem dan zeker contact met ons op. We maken graag tijd voor u vrij.