Probis Consult

PartnerPlan Pro FIN

VSB-financiering, waarborgregeling en eindeloopbaan

De VSB-financiering is voor u in de ouderenzorg de belangrijkste bron van inkomsten; ze kan oplopen tot 50% van uw totaal. Maar de regelgeving van deze financiering is ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor de berekening van de vergoeding voor de waarborgregeling (het vroegere derde luik) en de eindeloopbaanmaatregelen. Niet alleen zijn ze complex, ze hebben ook een invloed op elkaar. Maar u heeft de drie elementen nodig om uw optimale financiering te bepalen.

PartnerPlan Pro FIN

Dankzij PartnerPlan Pro FIN volgt u deze gegevens accuraat op. U kunt simulaties maken, prognoses doen, analyses maken en vooral:
uw inkomsten optimaliseren.

Efficiënte bestaffing

Uw grootste kapitaal is uiteraard uw personeel. Daarom is een voortdurende opvolging van de efficiënte inzet en de uurroosterplanning van cruciaal belang.

PartnerPlan Pro FIN registreert het werkvolume voor de verschillende personeelsgroepen, objectiveert de inzet van het aantal benodigde FTE’s en signaleert u in hoeverre en welke aanpassingen zich opdringen.

Bekijk hieronder de video van PartnerPlan Pro Fin

VSB-optimalisatie

De opvolging gebeurt zowel op management- en beheersniveau als op operationeel vlak. Daardoor stroomlijnt Partnerplan meteen ook de communicatie tussen medewerkers en management.

Wilt u (woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum) weten hoe groot uw optimalisatiemarge is, dan maken we voor u graag een berekening. Aan de hand van deze testberekening geven wij u een indicatie van het vooralsnog onbenutte VSB-optimalisatiepotentieel voor uw organisatie.

Gedetailleerde prognoses en simulaties

Partnerplan Pro FIN stelt u in staat gedetailleerde financiële prognoses en simulaties te maken. Zo kent u op voorhand de financiële implicaties van beslissingen rond personeelsinvulling of zorgprofielen. De verschillende onderdelen van de instellingsfinanciering komen door een permanente opvolging en analyse zo op het gewenste niveau.

Dankzij die nauwkeurige prognoses van PartnerPlan Pro FIN kunt u na ieder kwartaal bijsturen. De accurate budgetvoorspellingen maken zo uw gerichte begrotingsopmaak mogelijk. De simulatietool biedt u bovendien de mogelijkheid om de effecten van belangrijke beslissingen in beeld te brengen. Het periodiek nazicht van uw gegevens en de adviezen van onze experts resulteren in het optimaal financieel beheer van uw organisatie. 

Optimale benutting financiering

De optimale benutting van de financieringsmogelijkheden bevordert zo niet alleen de zorgkwaliteit, maar biedt u tegelijk uitzicht op een gunstig bedrijfseconomisch resultaat.