Partnerplan

Partnerplan

Partnerplan is een Management Informatie Systeem dat u door de eraan gekoppelde adviesverlening toelaat uw zorgorganisatie proactief te sturen naar de vooropgestelde doelen. Onze knipperlichten geven u groen licht óf vertellen u waar en wanneer bijsturen nodig is. Wij verstrekken u daarbij duurzaam advies op maat.

Bestaffing

Uw grootste kapitaal is uiteraard uw personeel. Een voortdurende opvolging van de efficiënte inzet en de uurroosterplanning is dan ook van cruciaal belang. Wij reiken u daarvoor een instrument aan dat het werkvolume voor de verschillende personeelsgroepen registreert, de inzet van het aantal benodigde FTE’s objectiveert en u signaleert in hoeverre en welke aanpassingen zich opdringen.

De opvolging gebeurt zowel op management- en beheersniveau als op operationeel vlak. Daardoor stroomlijnt Partnerplan meteen ook de communicatie tussen medewerkers en management.

Woonzorgcentra en dagverzorgingscentra die willen weten hoe groot hun optimalisatiemarge is, kunnen nog een berekening laten uitvoeren. 

Aan de hand van deze testberekening kunnen wij u een indicatie geven van het vooralsnog onbenutte RIZIV-optimalisatiepotentieel voor uw organisatie.

Meer weten?

Meer weten over hoe uw organisatie en uw medewerkers duurzaam ontwikkelt en ontplooit?

Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@probis.be of gebruik het contactformulier

Unieke combinatie

Uniek aan PartnerPlan is de combinatie van één-op-één adviesverlening met een gebruiksvriendelijke software applicatie. U volgt zelf de Kritieke Prestatie Indicatoren van uw organisatie op en maakt prognoses, analyses en simulaties. U kunt ook zelf rapporten genereren. Wij reviseren de resultaten en verstrekken u advies op maat van uw organisatie.

Financiering

Partnerplan stelt u in staat gedetailleerde financiële prognoses en simulaties te maken. Zo kent u op voorhand de financiële implicaties van beslissingen rond personeelsinvulling of zorgprofielen. De verschillende onderdelen van de instellingsfinanciering komen door een permanente opvolging en analyse zo op het gewenste niveau.

Nauwkeurige prognoses

Partnerplan zorgt tegelijk voor een nauwkeurige prognose die u in staat stelt om na ieder kwartaal bij te sturen. De nauwkeurige budgetvoorspellingen maken op die manier een gerichte begrotingsopmaak mogelijk. De simulatietool biedt u bovendien de mogelijkheid om de effecten van belangrijke beslissingen in beeld te brengen. Het periodiek nazicht van uw gegevens en de adviezen van onze experts resulteren in het optimaal financieel beheer van uw organisatie. 

De optimale benutting van de financieringsmogelijkheden bevordert zo niet alleen de zorgkwaliteit, maar biedt tegelijk uitzicht op een gunstig bedrijfseconomisch resultaat.

Waarom Probis consult?

Als nichespeler in de zorg- en welzijnsvoorziening analyseert Probis Consult voortdurend de evoluties binnen en buiten de sector. Zij vormen vaak de basis voor een strategische oefening. Zowel binnen de eigen organisatie, als in een samenwerkingsmodel of in een netwerk.

Contacteer ons