Probis Consult

Organisatiebarometer: scan uw organisatie op werkbaar werk

30 september 2020

Verhoog het psychosociaal welzijn van je medewerkers nu ook met subsidie vanuit de Vlaamse overheid.

Werkbaarheidscheques: uitgebreid voor de non-profit naar aanleiding van corona

Werkbaarheidscheques zijn subsidies uitgereikt door het Agentschap Ondernemen (departement Werk en Ondernemen) aan KMO’s en andere ondernemingen. Zo is er sinds de coronapandemie een uitbreiding naar de non-profitsector. Private organisaties en diensten uit de federale social profitsectoren (de privé ziekenhuizen, de woonzorgcentra en de ouderenzorg, de gezondheidsinstellingen en de thuisverpleging) en de Vlaamse social profitsectoren (de gezinszorg, de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinstellingen, maatwerkbedrijven, het sociaal-cultureel werk, de lokale diensteneconomie en de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector) kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Ze kunnen bij Probis (als erkende dienstverlener) terecht voor advies, begeleiding en opleiding in het kader van werkbaar werk en werkbeleving.

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient te gebeuren voor eind december 2020; daarna heb je nog 6 maanden tijd voor de uitvoering. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en kan maximum 60% van de factuur bedragen. Er kan tot 3 x steun gevraagd worden. Er is een jaarlijks subsidiebudget van 3 miljoen euro en het wordt tot uitputting uitgereikt. Snel wezen is dus de boodschap.

Waarom?

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners werd daarom besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen, opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona.

Actieplan met concrete verbeteracties

De cheque zal worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Dit kan op 3 manieren:

Aanpassing van de arbeidsorganisatie

Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie.

Verhogen van competenties

Wanneer competentieversterking noodzakelijk is om te kunnen werken in de gewijzigde arbeidscontext.

Psychisch welbevinden

Het psychisch welbevinden van werknemers en werkgevers verhogen.

Organisatiebarometer: peilt naar de weerbaarheid van de medewerkers en de organisatie & ontwikkelt een concreet actieplan

Naar aanleiding van de corona-pandemie ontwikkelde Probis Consult een organisatiescan, die bij de medewerkers peilt naar de weerbaarheid van de organisatie. Een psycho-sociale risicoanalyse is immers een 5-jaarlijkse verplichting of moet worden uitgevoerd bij ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer. De impact van de covid-19-pandemie op de werkvloer is ongezien. En dit niet alleen bij die voorzieningen die geconfronteerd werden met besmettingen. De organisatiescan leidt tot een gedragen en concreet actieplan, dat de weerbaarheid van de medewerkers kan versterken.

Andere voorstellen?

Mogelijks komen ook andere voorstellen of projecten in aanmerking, mits ze voldoen aan de doelstelling om de werkbaarheid te verhogen of arbeidsomstandigheden te verbeteren.  Wie meer informatie wenst over de voorwaarden of over onze dienstverlening, kan terecht bij carolinevanderperre@probis.be of op 014 58 58 00.

Meer informatie vind je ook op de website van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid.