Probis Consult

Strategie

Strategie

De samenleving en het zorglandschap zijn voortdurend in beweging. Dat maakt van het uitzetten van een toekomstbestendige koers een complexe oefening.

Een zorgbedrijf ontwikkelen? Publieke private samenwerking? Verzelfstandiging? Samenwerking? Het zijn ingrijpende keuzes die uw organisatiestrategie sterk beïnvloeden.

Positionering

Strategieontwikkeling is een proces dat voorafgaande analyse en diagnose koppelt aan een heldere visie op uw organisatie – nu én later – en op alle mogelijke toekomstscenario’s. Zo creëert u een duidelijke en duurzame positionering voor uw organisatie.

Inzicht

Een strategische analyse vergroot het inzicht in uw eigen organisatie.

Waar staan wij nu? Hoe kwamen wij hier? Op welke kansen en bedreigingen moeten we inspelen? Wat zijn onze sterktes en onze zwaktes? Dankzij de antwoorden op deze vragen zet u een uitgekiende koers voor uw organisatie uit.

Een koers uitzetten impliceert keuzes maken. 

Wat doen we? Voor wie? Welke oplossingen reiken wij onze klanten aan? Welke niet? Een objectieve blik van buitenaf biedt u daarbij een belangrijke meerwaarde.

Misschien anders, maar zeker samen. 

Als organisaties integreren, komen vaak verschillen in prioriteiten, ambities en werkwijzen aan de oppervlakte. Dat geldt ook voor zorgorganisaties.

Meerwaarde voor uw klanten.

Samenwerken moet altijd een meerwaarde hebben voor uw uiteindelijke klant: de – al dan niet zorgbehoevende – burger. Die meerwaarde ligt bijvoorbeeld in het aanvullen van elkaars kennis en expertise, in efficiëntieverhoging of in het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening.

Meer weten?

Meer weten over hoe uw organisatie duurzaam ontwikkelt, en hoe u uw medewerkers verder ontplooit?

Neem  contact met ons op. Mail naar info@probis.be of gebruik het contactformulier.

Waarom Probis consult?

Als nichespeler in de zorg- en welzijnsvoorziening analyseert Probis Consult voortdurend de evoluties binnen en buiten de sector. Zij vormen vaak de basis voor een strategische oefening. Zowel binnen de eigen organisatie, als in een samenwerkingsmodel of in een netwerk.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies in de zorg. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons