Probis Consult

Managementondersteuning

Managementondersteuning

Interim-management, managementassistentie en coaching voor zorg- en welzijnsorganisaties

In uw organisatie draait alles rond mensen. Uw zorg- of dienstverlening is gericht naar mensen, en uw medewerkers zorgen ervoor dat zij de zorg of service krijgen die zij verdienen. Zoals in elke organisatie of afdeling kan het gebeuren dat een leidinggevende, verwacht of onverwacht, langere tijd afwezig is. Of dat hij of zij een steuntje in de rug nodig heeft.

Een interim-manager neemt voor een bepaalde periode de functie waar van een directie- of kaderlid of andere leidinggevende in uw organisatie. Bijvoorbeeld wanneer deze langdurig afwezig is. Dankzij de doorgedreven sectorkennis en de flexibiliteit gebeurt dit snel en efficiënt.

Duidelijke afspraken

De uit te voeren taken en verantwoordelijkheden worden op voorhand vastgelegd. De interim-manager heeft een duidelijke focus en werkt doelgericht. Er is regelmatig overleg met de directie, en de interim-manager luistert goed naar en communiceert met de medewerkers.

Gecombineerde functie

Een interim-manager kan verschillende opdrachten combineren. Bij vervanging van bijvoorbeeld de financieel directeur , kan de interim-manager bijkomend de financiering op punt stellen of de personeelsbezetting optimaliseren.

Onafhankelijk advies

Juist omdat de interim-manager niet tot de organisatie behoort, kijkt hij of zij met een open blik naar de dagelijkse realiteit. Betrokkenen communiceren vaak gemakkelijker met iemand die iets verder weg staat. Dit levert waardevolle informatie op en leidt vaak tot  langetermijnoplossingen.

Waarom Probis consult?

Als nichespeler in de zorg- en welzijnsvoorziening analyseert Probis Consult voortdurend de evoluties binnen en buiten de sector. Zij vormen vaak de basis voor een strategische oefening. Zowel binnen de eigen organisatie, als in een samenwerkingsmodel of in een netwerk.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies in de zorg. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons