Probis Consult

BelRAI

BelRAI

BelRAI het unieke beoordelingsinstrument voor zorgbehoevendheid

BelRAI wordt het unieke beoordelingsinstrument voor het meten van zorgbehoevendheid in alle Belgische regio’s, dus ook in Vlaanderen. Met BelRAI maakt u een globale beoordeling van iemands fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden. BelRAI gaat dus veel verder dan de huidige gebruikte schalen zoals de KATZ-schaal of BEL-profielfoto.

De uitvoeringsbesluiten bij het woonzorgdecreet bepalen dat BelRAI in Vlaanderen wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021 in de thuiszorg (diensten gezinszorg en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen). De bewoners in de woonzorgcentra moeten tegen 31 december 2022 beschikken over een volledig ingevulde BelRAI-beoordeling. Vanaf 1 januari 2023 moet voor elke nieuwe bewoner binnen een maand na opname in het woonzorgcentrum de BelRAI-beoordeling ingevuld zijn.

Kwalitatief meten én verbeteren in uw organisatie met BelRAI

Het gebruik van BelRAI en de achterliggende wetenschappelijk gevalideerde algoritmen laten u toe om een nog kwaliteitsvoller zorgplan voor uw cliënten op te maken. Daarnaast professionaliseert het gebruik van BelRAI uw cliëntbesprekingen en stimuleert het de samenwerking binnen de multidisciplinaire teams.

De resultaten die voortvloeien uit een screening met BelRAI kunnen zowel op micro- (cliënt), meso- (organisatie) als macroniveau (overheid) gebruikt worden om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Wist u dat de Vlaamse kwaliteitsindicatoren afkomstig zijn uit de RAI-instrument waar BelRAI onderdeel van uit maakt?

BelRAI: een nieuwe manier van werken

BelRAI implementeren in uw zorgorganisatie? Ga niet over één nacht ijs!

Een goede voorbereiding, gevolgd door een projectmatige implementatie die rekening houdt met het te doorlopen veranderingstraject, is een absolute must voor een geslaagde uitrol van BelRAI in uw organisatie. Daarnaast moeten uw medewerkers leren werken met de bijhorende softwareapplicatie.

‘Werken met BelRAI creëert een diepere betrokkenheid met de bewoner, en is een win-winsituatie voor alle partijen’, zo verwoordt de ergotherapeute van het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal het kernconcept van BelRAI in onze kennismakingsvideo.

Zorg en opleiding op maat

Het implementeren van BelRAI hoeft u niet op eigen houtje te doen. Probis Consult en Vorm helpen u graag op weg.

Onze gecertificeerde trainers begeleiden uw organisatie via:

  • Kennismakingsessies: op een halve dag leren wij u waar BelRAI vandaan komt, waarvoor het dient, hoe het instrument toegepast kan worden in de praktijk en met welke aandachtspunten u rekening dient te houden bij implementatie.
  • Implementatiebegeleiding: wij begeleiden uw organisatie bij de voorbereiding, opleiding en implementatie tot op de werkvloer.
  • Open opleidingen voor nieuwe medewerkers: u heeft BelRAI geïmplementeerd, maar wat met nieuwe medewerkers die aan boord komen? Zij kunnen in een verkort traject via open opleiding snel getraind worden in het werken met BelRAI.

Meer weten over BelRAI?

Meer weten over hoe uw organisatie en uw medewerkers duurzaam ontwikkelt en ontplooit?

Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@probis.be of gebruik het contactformulier.

Waarom Probis consult?

Als nichespeler in de zorg- en welzijnsvoorziening analyseert Probis Consult voortdurend de evoluties binnen en buiten de sector. Zij vormen vaak de basis voor een strategische oefening. Zowel binnen de eigen organisatie, als in een samenwerkingsmodel of in een netwerk.

Bij onze managementopdrachten zetten we hooggekwalificeerde interim-managers in voor specifieke functies in de zorg. De manager wordt bijgestaan door een supervisor die ook inhoudelijk meevolgt. Onze managers onderhouden hun kennis via intervisie met collega's en permanente bijscholing.

Contacteer ons