Probis Consult

Managementondersteuning voor woonzorgcentra tijdens de corona-pandemie

14 april 2020

De COVID-19 pandemie slaat zo hard toe in de woonzorgcentra dat een deskundige ondersteuning zeer nuttig kan zijn. Dit doet in geen enkele mate afbreuk van de competenties van het management van een voorziening zelf. Het Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet de mogelijkheid voor managementassistentie en ondersteuning crisisbeheer voor woonzorgcentra in de bestrijding van het coronavirus.

Managementondersteuning

Probis werd aangesteld als één van de organisaties die de voorzieningen in deze crisis kan begeleiden. We kregen hier de voorbije dagen rechtstreeks verschillende vragen over. De ondersteunende maatregelen zijn echter enkel bedoeld voor die voorzieningen die voldoen aan specifieke criteria. Om alle aanvragen op een efficiënte en gestructureerde wijze te laten verlopen, vraagt het Agentschap om hen te contacteren. Zij bekijken of de voorziening in aanmerking komt voor ondersteuning en in welke mate. U richt zich dan ook best met uw vraag voor ondersteuning rechtstreeks naar het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Crisismanager criteria

Het Agentschap evalueert op basis van volgende criteria welke woonzorgcentra in aanmerking komen voor een subsidie voor de aanstelling van een crisismanager:

  1. Meerdere bewoners in de voorziening zijn (vermoedelijk) besmet met COVID-19;
  2. De voorziening kent een grote personeelsuitval ten gevolge van de uitbraak van COVID-19;
  3. De lokale directie dreigt de controle over de operationele werking te verliezen of is deze al verloren en krijgt zelf geen toegang tot bijkomende managementondersteuning.

Contactname Agentschap

Indien u meent in aanmerking te komen, neemt u best rechtstreeks contact op met ouderenzorg@vlaanderen.be

Meer informatie

Bijkomende informatie is te vinden op de website van de overheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/managementondersteuning-voor-woonzorgcentra