Probis Consult

Inspirerende seminaries voor lokale besturen, zorg- en welzijnsorganisaties

27 oktober 2019

Samen met CC Consult organiseert Probis Consult twee inspirerend seminaries voor lokale besturen: beleidsmedewerkers, directeurs en stafmedewerkers.

Deze seminaries worden u kosteloos aangeboden maar inschrijving is verplicht.

Intergemeentelijke samenwerking of fusie?

De verhoging van de bestuurskracht is één van de hoekstenen van het beleid in het jongste regeerakkoord. De regering promoot vrijwillige fusies en geeft hiervoor financiële incentives. Daarnaast zet ze besturen aan tot meer intergemeentelijke samenwerking. Maar hoe kiest u als bestuur tussen samenwerking en fusie? 

Klik hier voor alle info.

Toekomst van welzijns- en zorgdienstverlening in lokale besturen

Door de integratie van gemeente en OCMW zijn de ouderen-, thuis- en kinderzorg een belangrijk vraagstuk geworden. Wat zijn de mogelijke hefbomen voor verzelfstandiging en samenwerking? Hoe organiseert u heel specifieke en bijzondere faciliteiten? Hoe bereikt u met beperkte middelen toch de beste dienstverlening?

Klik hier voor alle info.