Probis Consult

Hoe maken we de integratie in ouderenzorg succesvol?

14 januari 2020

Ouderenzorg: vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd

Studie ING, presentatie in samenwerking met Probis Group

Het aantal chronisch zieken, met name onder 85-plussers, stijgt door de vergrijzing. Het huidige zorgaanbod komt niet meer overeen met de zorgvraag. Hierdoor worden patiënten met een langdurige en complexe zorgnood opgenomen in settings die niet zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

Presentatie resultaten onderzoek zorgintegratie ING

ING deed onderzoek hiernaar en bestudeerde de zorgintegratie vanuit het standpunt van de woonzorgcentra. Het resultaat van deze studie wordt in samenwerking met Probis Group gepresenteerd.

Prof. dr. Jeroen Trybou

Innovatie ouderenzorg noodzakelijk

Om vraag en aanbod in de ouderenzorg op een lijn te brengen, is innovatie noodzakelijk. Waarom en hoe dat moet gebeuren, doen Julien Manceaux en Luc De Lat – beiden ING –  uit de doeken. 

Continuïteit en integratie moeten centraal staan, en we moeten overschakelen naar een proactieve, geplande zorg. Persoonsgerichte aanpak, inspraak van de patiënt en een multidisciplinaire omgeving zijn de sleutelwoorden.

Bevraging bij 200 zorgactoren

In samenwerking met Probis Consult, ging ING na of de zorgintegratie in de praktijk werkt.

  • Wat zijn de obstakels en drijfveren?
  • Welke zijn de belangrijkste trajecten?
  • Waarop moeten we verderbouwen?

Een 200-tal zorgactoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië werden bevraagd. Stefaan Coenen en Jeroen Trybou – beiden Probis Group – presenteren u de uitkomst van deze enquête.

Stefaan Coenen

Programma presentatie Integratie Ouderenzorg

10:00 onthaal met koffie

10:15 welkom en inleiding | presentaties |  praktijkgetuigenis

12:15 aperitief en walking lunch

14:00 einde

U kunt erbij zijn

De presentatie vindt plaats op verschillende plaatsen en data.  Klik hier voor de gedetailleerde informatie en mogelijkheid tot inschrijven.